آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به bird (از Brachpieper به Krabbentaucher)

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: bird تصديق bird تلفظ ها