آلمانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals

زبان: آلمانی [de] بازگشت به آلمانی

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها