آلمانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی [Deutsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12.605
  • واژه‌های تلفظ شده: 410.334
  • واژه‌های تلفظ نشده: 10
آلمانی

عكس از Fascinada