زبان: آلمانی [Deutsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12.888
  • واژه‌های تلفظ شده: 416.568
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5
  • آلمانی