آلمانی راهنمای تلفظ

[Deutsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 14.999
  • واژه‌های تلفظ شده: 458.727
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • آلمانی عكس از Moyan Brenn