آلمانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی [Deutsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12.336
  • واژه‌های تلفظ شده: 404.670
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.616
آلمانی

عكس از Fascinada