آلمانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی [Deutsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11.191
  • واژه‌های تلفظ شده: 379.349
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3.818
آلمانی

عكس از Fascinada