آلمانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی [Deutsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 12.726
  • واژه‌های تلفظ شده: 412.062
  • واژه‌های تلفظ نشده: 102
آلمانی

عكس از Fascinada