آلمانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی [Deutsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10.721
  • واژه‌های تلفظ شده: 369.091
  • واژه‌های تلفظ نشده: 427
آلمانی

عكس از Fascinada