آلمانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی [Deutsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 9.694
  • واژه های تلفظ شده: 333.255
  • واژه های تلفظ نشده: 142
آلمانی

عكس از Fascinada