آلمانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی [Deutsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11.304
  • واژه‌های تلفظ شده: 380.400
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3.854
آلمانی

عكس از Fascinada