آلمانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی [Deutsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 11.902
  • واژه‌های تلفظ شده: 396.422
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
آلمانی

عكس از Fascinada

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید