آلمانی راهنمای تلفظ

[Deutsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 16.465
  • واژه‌های تلفظ شده: 475.749
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.046
  • آلمانی عكس از Moyan Brenn
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه