آلمانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی [Deutsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی

  • شمار متكلمان: 140.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10.459
  • واژه‌های تلفظ شده: 360.566
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4
آلمانی

عكس از Fascinada

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید