زبان: دانمارکی [da]

بازگشت به دانمارکی

دسته بندی: male names

تصديق male names تلفظ ها