زبان: دانمارکی [da]

بازگشت به دانمارکی

دسته بندی: geography

تصديق geography تلفظ ها