دانمارکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به geography (از Vatikanstaten به Solrød)

زبان: دانمارکی [da] بازگشت به دانمارکی

دسته بندی: geography تصديق geography تلفظ ها