دانمارکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: دانمارکی [Dansk] پيوستن به تلفظ های دانمارکی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.637
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.567
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2
دانمارکی

عكس از Stig Nygaard

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید