دانمارکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: دانمارکی [Dansk] پيوستن به تلفظ های دانمارکی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.620
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.309
  • واژه‌های تلفظ نشده: 37
دانمارکی

عكس از Stig Nygaard