دانمارکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: دانمارکی [Dansk] پيوستن به تلفظ های دانمارکی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.399
  • واژه های تلفظ شده: 14.702
  • واژه های تلفظ نشده: 360
دانمارکی

عكس از Stig Nygaard