دانمارکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: دانمارکی [Dansk] پيوستن به تلفظ های دانمارکی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.660
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.959
  • واژه‌های تلفظ نشده: 27
دانمارکی

عكس از Stig Nygaard