ولزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به numeral

زبان: ولزی [cy] بازگشت به ولزی

دسته بندی: numeral تصديق numeral تلفظ ها

13 كلمات برچسب زده شده با عنوان "numeral". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا