ولزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به egennamn

زبان: ولزی [cy] بازگشت به ولزی

دسته بندی: egennamn تصديق egennamn تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "egennamn". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا