ولزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به cities

زبان: ولزی [cy] بازگشت به ولزی

دسته بندی: cities تصديق cities تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "cities". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا