ولزی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ولزی [Cymraeg] پيوستن به تلفظ های ولزی

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 325
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.066
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.171
ولزی

عكس از Snake3yes