ولزی راهنمای تلفظ

[Cymraeg]

پيوستن به تلفظ های ولزی

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 376
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.239
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.667
  • ولزی عكس از Samasnookerfan