ولزی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ولزی [Cymraeg] پيوستن به تلفظ های ولزی

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 305
  • واژه‌های تلفظ شده: 2.951
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.117
ولزی

عكس از Snake3yes