ولزی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ولزی [Cymraeg] پيوستن به تلفظ های ولزی

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 253
  • واژه های تلفظ شده: 2.712
  • واژه های تلفظ نشده: 883
ولزی

عكس از Snake3yes