ولزی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ولزی [Cymraeg] پيوستن به تلفظ های ولزی

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 321
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.065
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.132
ولزی

عكس از Snake3yes