چوواشی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به number 4

زبان: چوواشی [cv] بازگشت به چوواشی

دسته بندی: number 4 تصديق number 4 تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "number 4". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا