زبان: چوواشی [Чӑваш]

پيوستن به تلفظ های چوواشی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 33
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.066
  • واژه‌های تلفظ نشده: 974

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه