زبان: چوواشی [Чӑваш]

پيوستن به تلفظ های چوواشی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 35
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.079
  • واژه‌های تلفظ نشده: 965

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه