چوواشی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چوواشی [Чӑваш] پيوستن به تلفظ های چوواشی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 26
  • واژه های تلفظ شده: 4.988
  • واژه های تلفظ نشده: 862