چوواشی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چوواشی [Чӑваш] پيوستن به تلفظ های چوواشی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 29
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.003
  • واژه‌های تلفظ نشده: 851