چکی واژه های تلفظ نشده (از vybíjet به medvídě)

زبان: چکی [Čeština] بازگشت به چکی