چکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به mountains in Czech Republic

زبان: چکی [cs] بازگشت به چکی

دسته بندی: mountains in Czech Republic تصديق mountains in Czech Republic تلفظ ها