چکی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به förnamn

زبان: چکی [cs] بازگشت به چکی

دسته بندی: förnamn تصديق förnamn تلفظ ها