زبان: چکی [Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.327
  • واژه‌های تلفظ شده: 59.380
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
  • چکی