چکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چکی [Čeština] پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.898
  • واژه های تلفظ شده: 53.116
  • واژه های تلفظ نشده: 133
چکی

عكس از babasteve