چکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چکی [Čeština] پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.902
  • واژه های تلفظ شده: 53.277
  • واژه های تلفظ نشده: 25
چکی

عكس از babasteve