زبان: چکی [Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.337
  • واژه‌های تلفظ شده: 59.723
  • واژه‌های تلفظ نشده: 161
  • چکی عكس از Anfin