چکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چکی [Čeština] پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.118
  • واژه‌های تلفظ شده: 56.505
  • واژه‌های تلفظ نشده: 401
چکی

عكس از babasteve