چکی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چکی [Čeština] پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.111
  • واژه‌های تلفظ شده: 56.392
  • واژه‌های تلفظ نشده: 388
چکی

عكس از babasteve