چینی جین راهنمای تلفظ

[晋语]

پيوستن به تلفظ های چینی جین

  • شمار متكلمان: 45.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 156
  • واژه‌های تلفظ شده: 428
  • واژه‌های تلفظ نشده: 667