چینی جین راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی جین [晋语] پيوستن به تلفظ های چینی جین

  • شمار متكلمان: 45.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 60
  • واژه های تلفظ شده: 359
  • واژه های تلفظ نشده: 597