چینی جین راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی جین [晋语] پيوستن به تلفظ های چینی جین

  • شمار متكلمان: 45.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 88
  • واژه‌های تلفظ شده: 408
  • واژه‌های تلفظ نشده: 652