چینی جین راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی جین [晋语] پيوستن به تلفظ های چینی جین

  • شمار متكلمان: 45.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 92
  • واژه‌های تلفظ شده: 412
  • واژه‌های تلفظ نشده: 652