ماری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ماری [марий йылме] پيوستن به تلفظ های ماری

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 8
  • واژه های تلفظ شده: 52.050
  • واژه های تلفظ نشده: 167