ماری راهنمای تلفظ

[марий йылме]

پيوستن به تلفظ های ماری

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 13
  • واژه‌های تلفظ شده: 57.130
  • واژه‌های تلفظ نشده: 947
  • ماری عكس از Минилбаева Елена
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه