ماری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ماری [марий йылме] پيوستن به تلفظ های ماری

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 9
  • واژه‌های تلفظ شده: 55.424
  • واژه‌های تلفظ نشده: 181