چچنی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به имена

زبان: چچنی [ce] بازگشت به چچنی

دسته بندی: имена تصديق имена تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "имена". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا