چچنی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چچنی [Нохчийн] پيوستن به تلفظ های چچنی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 48
  • واژه های تلفظ شده: 768
  • واژه های تلفظ نشده: 336