چچنی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چچنی [Нохчийн] پيوستن به تلفظ های چچنی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 58
  • واژه‌های تلفظ شده: 813
  • واژه‌های تلفظ نشده: 319