زبان: چچنی [Нохчийн]

پيوستن به تلفظ های چچنی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 60
  • واژه‌های تلفظ شده: 814
  • واژه‌های تلفظ نشده: 333
  • چچنی عكس از Vladimer Shioshvili

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه