چچنی راهنمای تلفظ

[Нохчийн]

پيوستن به تلفظ های چچنی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 70
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.009
  • واژه‌های تلفظ نشده: 886
  • چچنی عكس از Vladimer Shioshvili
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه