کاتالان واژه های تلفظ نشده (از acolorar به acomodar)

زبان: کاتالان [Català] بازگشت به کاتالان

131 واژه های تلفظ شده. بازگشت به کاتالان [Català]
 • ضبط تلفظ acoloraracolorar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ besotejarbesotejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ besllumarbesllumar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ besllaurarbesllaurar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ bescuitarbescuitar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ bescomptar-sebescomptar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ bescollejarbescollejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ bescavarbescavar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ bescantarbescantar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ bergantejarbergantejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acomodaracomodar [verb - infinitiu, verb - infinitive]