کاتالان واژه های تلفظ نشده (از bossoc به depenjar)

زبان: کاتالان [Català] بازگشت به کاتالان

414 واژه های تلفظ شده. بازگشت به کاتالان [Català]
 • ضبط تلفظ bossocbossoc
 • ضبط تلفظ embalumembalum
 • ضبط تلفظ bandositatbandositat
 • ضبط تلفظ clavegueraclaveguera
 • ضبط تلفظ bàndolbàndol
 • ضبط تلفظ gaubançagaubança
 • ضبط تلفظ fomentfoment [verb]
 • ضبط تلفظ joventjovent
 • ضبط تلفظ escarniescarni
 • ضبط تلفظ jovenívoljovenívol
 • ضبط تلفظ fastigósfastigós
 • ضبط تلفظ atacatac
 • ضبط تلفظ adultadult [adjective]
 • ضبط تلفظ ganyimsganyims [food and drink, food and drink Catalan food, gastronomy, gastronomia, gastronomia catalana, menjar]
 • ضبط تلفظ remenatremenat [food and drink, food and drink Catalan food, gastronomy, gastronomia, gastronomia catalana, menjar]
 • ضبط تلفظ panadonspanadons [food and drink, food and drink Catalan food, gastronomy, gastronomia, gastronomia catalana, menjar]
 • ضبط تلفظ mig-raustmig-raust [food and drink, food and drink Catalan food, gastronomy, gastronomia, gastronomia catalana, menjar]
 • ضبط تلفظ alidemalidem [food and drink, food and drink Catalan food, gastronomy, gastronomia, gastronomia catalana, menjar]
 • ضبط تلفظ oliaiguaoliaigua [food and drink, food and drink Catalan food, gastronomy, gastronomia, gastronomia catalana, menjar]
 • ضبط تلفظ rebaixinatrebaixinat [food and drink, food and drink Catalan food, gastronomy, gastronomia, gastronomia catalana, menjar]
 • ضبط تلفظ escumallescumall [food and drink, food and drink Catalan food, gastronomy, gastronomia, gastronomia catalana, menjar]
 • ضبط تلفظ flanquejarflanquejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • ضبط تلفظ flamarejarflamarejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • ضبط تلفظ flaquejarflaquejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • ضبط تلفظ flairosejarflairosejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • ضبط تلفظ flamarflamar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • ضبط تلفظ flamulejarflamulejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • ضبط تلفظ flastonarflastonar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • ضبط تلفظ capircapir [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • ضبط تلفظ depenjardepenjar [verb - infinitive, verb - infinitiu]