زبان: کاتالان [ca]

بازگشت به کاتالان

دسته بندی: verbo

تصديق verbo تلفظ ها