کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sostantivo (از quota به litografia)

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: sostantivo تصديق sostantivo تلفظ ها