زبان: کاتالان [ca]

بازگشت به کاتالان

دسته بندی: sostantivo

تصديق sostantivo تلفظ ها