کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به place name

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: place name تصديق place name تلفظ ها