زبان:

کاتالان

[ca]

بازگشت به کاتالان

دسته بندی: place name

تصديق place name تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟