کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به names

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: names تصديق names تلفظ ها