کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به motociclisme (از Nani Roma به Jordi Arcarons)

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: motociclisme تصديق motociclisme تلفظ ها