کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به learning French

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: learning French تصديق learning French تلفظ ها