زبان: کاتالان [ca]

بازگشت به کاتالان

دسته بندی: hoquei patins

تصديق hoquei patins تلفظ ها