کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به hoquei patins

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: hoquei patins تصديق hoquei patins تلفظ ها