کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به futbol

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: futbol تصديق futbol تلفظ ها