کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به főnév (از energia به monitor)

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: főnév تصديق főnév تلفظ ها