زبان: کاتالان [ca]

بازگشت به کاتالان

دسته بندی: egennamn

تصديق egennamn تلفظ ها