کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به color

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: color تصديق color تلفظ ها