کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chemical element (از urani به radó)

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: chemical element تصديق chemical element تلفظ ها