کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به botànica

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: botànica تصديق botànica تلفظ ها