کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Animal (از cap به mussol)

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: Animal تصديق Animal تلفظ ها