کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به anatomia (از gland به galta)

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: anatomia تصديق anatomia تلفظ ها