کاتالان راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کاتالان [Català] پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.011
  • واژه‌های تلفظ شده: 20.694
  • واژه‌های تلفظ نشده: 79
کاتالان

عكس از Carlos Luna