کاتالان راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کاتالان [Català] پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 949
  • واژه های تلفظ شده: 16.735
  • واژه های تلفظ نشده: 370
کاتالان

عكس از Carlos Luna