زبان: کاتالان [Català]

پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.098
  • واژه‌های تلفظ شده: 30.560
  • واژه‌های تلفظ نشده: 417
  • کاتالان عكس از jqmj (Queralt)