کاتالان راهنمای تلفظ

[Català]

پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.158
  • واژه‌های تلفظ شده: 35.479
  • واژه‌های تلفظ نشده: 351
  • کاتالان عكس از jqmj (Queralt)
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه