کاتالان راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کاتالان [Català] پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.071
  • واژه‌های تلفظ شده: 26.908
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.135
کاتالان

عكس از Carlos Luna