کاتالان راهنمای تلفظ

[Català]

پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.231
  • واژه‌های تلفظ شده: 41.493
  • واژه‌های تلفظ نشده: 174
  • کاتالان عكس از jqmj (Queralt)
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه