زبان: کاتالان [Català]

پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.090
  • واژه‌های تلفظ شده: 30.442
  • واژه‌های تلفظ نشده: 263
  • کاتالان