کاتالان راهنمای تلفظ

[Català]

پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.226
  • واژه‌های تلفظ شده: 41.346
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • کاتالان عكس از jqmj (Queralt)
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه