کاتالان راهنمای تلفظ

[Català]

پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.247
  • واژه‌های تلفظ شده: 42.764
  • واژه‌های تلفظ نشده: 223
  • کاتالان عكس از jqmj (Queralt)