کاتالان راهنمای تلفظ

[Català]

پيوستن به تلفظ های کاتالان

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.204
  • واژه‌های تلفظ شده: 40.102
  • واژه‌های تلفظ نشده: 120
  • کاتالان عكس از jqmj (Queralt)
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه