بوسنیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male names

زبان: بوسنیایی [bs] بازگشت به بوسنیایی

دسته بندی: male names تصديق male names تلفظ ها