بوسنیایی راهنمای تلفظ

[Bosanski]

پيوستن به تلفظ های بوسنیایی

  • شمار متكلمان: 2.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 148
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.935
  • واژه‌های تلفظ نشده: 207
  • بوسنیایی عكس از CJ