برتون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به substantiv

زبان: برتون [br] بازگشت به برتون

دسته بندی: substantiv تصديق substantiv تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "substantiv". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا