برتون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به geography

زبان: برتون [br] بازگشت به برتون

دسته بندی: geography تصديق geography تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "geography". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا