برتون واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به anv-kadarn

زبان: برتون [br] بازگشت به برتون

دسته بندی: anv-kadarn تصديق anv-kadarn تلفظ ها