برتون راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: برتون [Brezhoneg] پيوستن به تلفظ های برتون

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 55
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.925
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.425
برتون

عكس از Rhian vK