برتون راهنمای تلفظ

[Brezhoneg]

پيوستن به تلفظ های برتون

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 55
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.925
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.448
  • برتون عكس از XIIIfromTOKYO