تبتی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به water

زبان: تبتی [bo] بازگشت به تبتی

دسته بندی: water تصديق water تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "water". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا