تبتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: تبتی [བོད་ཡིག] پيوستن به تلفظ های تبتی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 70
  • واژه‌های تلفظ شده: 185
  • واژه‌های تلفظ نشده: 183
تبتی

عكس از tracyhunter