زبان: تبتی [བོད་ཡིག]

پيوستن به تلفظ های تبتی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 70
  • واژه‌های تلفظ شده: 186
  • واژه‌های تلفظ نشده: 185
  • تبتی

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه