تبتی راهنمای تلفظ

[བོད་ཡིག]

پيوستن به تلفظ های تبتی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 75
  • واژه‌های تلفظ شده: 183
  • واژه‌های تلفظ نشده: 415
  • تبتی عكس از Antoine Taveneaux
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه