بنگالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Nobel laureate in literature

زبان: بنگالی [bn] بازگشت به بنگالی

دسته بندی: Nobel laureate in literature تصديق Nobel laureate in literature تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Nobel laureate in literature". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا