بلغاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به pronouns

زبان: بلغاری [bg] بازگشت به بلغاری

دسته بندی: pronouns تصديق pronouns تلفظ ها