بلغاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به bulgarian

زبان: بلغاری [bg] بازگشت به بلغاری

دسته بندی: bulgarian تصديق bulgarian تلفظ ها