بلغاری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به actors

زبان: بلغاری [bg] بازگشت به بلغاری

دسته بندی: actors تصديق actors تلفظ ها